Ahad, Februari 12, 2012

Bebalisme


Prof Syed Hussein al-Atas telah mengupas ciri budaya dan bentuk pemikiran bebalisme dengan mendalam dalam bukunya Intellectuals in Developing Societis (Frank Cass, 1977). Senarai berikut merupakan ciri bebalisme yang beliau senaraikan dan saya petik dari buku Penjelasan Budaya Ilmu (DBP 1997)  oleh Prof Dr Wan Mohd Nor Wan Daud.
 1.  Tidak mampu mengenali masalah
 2. Jika diberitahu, dia tidak berupaya menyelesaikannya
 3. Tidak mampu mempelajari apa yang diperlukan, malah tidak memiliki kemahiran belajar
 4. Tidak mengaku kebebalannya
 5. Tidak boleh menghubung-kaitkan sesuatu dalam konteks ruang dan waktu dan dengan faktor lain
 6. Hanya memberikan tindak balas kepada suasana sementara tetapi tidak memikirkan akibat / perkiraan jangka panjang
 7. Berfikir hanya melalui sebab terhad dan tidak melalui urutan sebab-akibat
 8. Terpenjara dengan tabiat sendiri tanpa berfikir secara kritis tentang asas pemikirannya
 9. Tidak berfikir dengan mendalam
 10. Tidak konsisten
 11. Tidak mempunyai tenaga akal dan hanya menurut apa yang mudah
 12. Tidak berupaya berbicara dengan abstraksi yang tinggi tanpa menentang hakikat
Apakah kita salah seorang daripadanya?


Tiada ulasan: