Sabtu, Mei 19, 2012

Buku: panduan Ringkas Tentang Marx


Tidak sukar membaca buku ini. Tetapi paparan di dalamnya sungguh menenangkan saat kita menegnali susuk sebenar Karl Marx yang dilabel Bapa Komunis.  Dalam banyak-banyak ideologi dunia, namakan apa sahaja - kapitalis, demokrasi, republik, monarki - komunis menjadi satu-satunya ideologi yang sangat mengaitkan pengasasnya dengan perjuangan 'penganutnya'.

Kata Marx di penghujung usianya, “apabila saya melihat gelagat dan kerenah orang yang mengisytiharkan dirinya sebagai Marxist, saya saban kali tertanya-tanya adakah saya ini termasuk dalam golongan yang menggelarkan diri sebgai Marxist”. Perjuangan asal Marx rupanya tidak banyak dinikmati oleh golongan proletariat atau dihayati dengan berkesan oleh kelas pekerja. Niat perjuangan asal sudah tersasar dari kerangka yang dilhamkan Marx dan sahabatnya, Engels.

Mark mengajak golongan proletariat atau golongan kelas pekerja yang tertindas agar bersatu menggerakkann revolusi bagi mengalahkan golongan kapitalis atau kelas borjuis yang telah banyak menindas pekerja bagi mengaut keuntungan sesuka hati. Perjuangannya adalah menentang penindasan puak kapitalis yang telah memperlakukan para pekerja sesuka hati sekaligus merendahkan taraf hidup pekerja ke satu tahap yang buruk dan mengelirukan. Tujuannya bukanlah atas dasar politik atau agenda tersembunyi. Menyaksikan bagaimana kelas pekerja di perlakukan, Marx sedar bahawa golongan proletariat harus sama-sama bangkit dalam menegakkan hak mereka sebagai pekerja.

Menurut Marx, “pembebasan kelas pekerja mestilah dimenangi oleh kelas pekerja sendiri ...Perjuangan membebaskan kelas-kelas pekerja tidaklah bermakna memperjuangkan keistimewaan atau monopoli kelas, tetapi menegakkan hak dan tanggungjawab saksama, dan penghapusan segala kemerintahan kelas.”

Maka tidak hairanlah Marx berulangkali mengatakan, golongan pekerjalah yang mencipta revolusi. Katanya lagi, “idea-idea tidak dapat melaksanakan apa-apa. Bagi melaksanakan idea-idea, manusia perlu menggunakan kuasa yang praktikal.” Oleh itu Marx berusaha menyebarkan idelogi bersama-sama Engels agar golongan pekerja sedar dan bangkit dari penindasan golongan kapitalis yang memerah tenaga mereka.

Namun, di sebalik semua gerakan-gerakan yang di lakukan di seluruh dunia, nampaknya puak kapitalis masih lagi memerah golongan pekerja untuk kepentingan mereka sendiri. Apakah Marx tidak berjaya dalam perjuangannya? Hanya golongan pekerja sahalah yang boleh menjawab persoalan itu!

Tiada ulasan: