Selasa, Mei 20, 2014

Buku: Medan-Medan Dalam Sistem Persuratan Melayu

Buku ini datang dengan judul lengkap Medan-Medan Dalam Sistem Persuratan Melayu : Sanggahan Terhadap Syarahan Perdana Prof. Muhammad Hj Salleh (Sarjana dan Sasterawn Negara). Satu perbahasan yang bernas baik oleh Affandi Hassan meskipun buku ini merupakan sanggahan terhadap syarahan perdana Prof Dr Muhammad Haji Salleh di UKM pada 30 Ogos 1989 yang teks ucapannya diterbitkan kembali oleh UKM dengan judul Puitika Sastera Melayu: Suatu Pertimbangan (1989). Affandi mengemukakan teori Persuratan Baru dalam konteks Sistem Persuratan Melayu bagi menggantikan Sistem Sastera Malaysia yang menyimpang dari sudut pandangan alam, skop, bidang, lapangan pemikiran dan kegiatan dalam kerja kreatif. Beliau mengangkat persuratan sebagai satu aktiviti intelektual yang mencerminkan kerja terhormat yang dipandang mulia dan tinggi. Ini boleh menolak sekularisasi sastera yang tumbuh dalam Sistem Sastera Malaysia yang banyak mengambil teori barat dan sudut padang yang tidak sesuai dengan agama dan budaya kita. Persuratan Baru biarpun dikatakan membosankan dengan gaya khutbah, nasihat, peringatan dan amaran, ia sebenarnya mencerminkan gaya hidup dan gaya pemikiran dalam sesebuah karya. Akhirnya ilmu dan pemikiran dapat disampaikan dengan betul dalam persuratan Malaysia bagi mengubah sikap sambil lewa terhadap konsep ilmu kepada sikap yang lebih positif dan kritis.

Jika dalam Sistem Persuratan Melayu "kelainan" dianggap sebagai satu keanehan, sesuatu yang dihindari, maka dalam konteks moden dalam Sistem Sastera Malaysia "kelainan" itu menjadi ciri penting karya dan juga penulisnya. Dengan itu kita lihat lahirlah para penulis (?) yang tidak terurus, kotor, bohemian, celupar dan cabul mulutnya - dan mereka inilah yang kini bercakap tentang keindahan, kejujuran, kemesraan, keadilan dan sebagainya. Tetapi barangkali kesan terbesar pengaruh "kelainan" itu ialah dalam isi kandungan sastera dan teknik yang dipakai, yang menolak misalnya teknik khutbah, nasihat, peringatan dan amaran. Kehadiran khutbah misalnya sangat dibenci dalam karya-karya kreatif, malah setiap dialog yang agak panjang terus dianggap khutbah. Oleh itu tidak baik. Tetapi kebencian ini sebenarnya mencerminkan gaya hidup dan gaya pemikiran yang memuja "kelainan" tadi. Bagaimana orang akan berkhutbah, memberi nasihat dan sebagainya jika ilmunya cetek, dan cara hidupnya pula tidak boleh dicontohi? Sistem Sastera Malaysia (juga moden seluruhnya) oada hakikatnya mencerminkan kekosongan jiwa penulis dan krisis nilai yang mereka alami. Dan ini mengakibatkan lahirnya sastera propaganda yang dangkal, sastera protes yang sempit (parochial), dan berlambaknya karya-karya lucah dalam masyarakat. (Hal 38) 

Affandi mahu mengangkat Sistem Persuratan Melayu berdasarkan tradisi lama bagi menggantikan Sistem Sastera Malaysia yang dikatakan lebih moden dan hebat.
Inilah masalah ilu, menurut Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas. Ditegasnya bawhawa manusia moden keliru tentang konsep ilmu, sehingga melahirkan keadaan kehilangan adab, yang akhirnya megakibatkan munculnya peimpin palsu dalam segenap palangan dan lapisan masyarakat, Dalam duni ayang kacau inilah lahirnya syarahan perdana Prof Dr Muhammad Haji Salleh. (Hal 43)Dalam medan cerita, unsur-unsur utamanya ialah peristiwa (kejadian), alur (plot), dan watak, yang disusun secara khusus untuk menjelmakan cerita atau kisah. Latar belakang (atau tempat cerita itu berlaku) meskipun penting, tidak mencirikan medan cerita secara khusus.

Affandi mengangkat hikayat, dengan menampilkan cerita sebagai menghantar pemikiran dan pengucapan pada seniman MelayuIslam. Hikayat padanya ialah salah satu genre sastera Islam meskipun mudah menerima berbagai macam pengaruh. Beliau menekankan pemikiran dan kebijaksanaan kebudayaanMelayu dalam karya yang terzahir melalu ucapan yang halus menggambarkan cinta asmara, kasih sayang, kemsraan, nasihat dan sebagainya. Hakikatnya, inilah yang terdapat dalam
Kita harus tahu seberapa banyak yang terdaya kita mengetahuinya; tetapi kita tidak harus sesat seberapa jauh yang kita mahu.

  


Ada lagi yang ingin dikongsikan tapi tergendala beberapa hari untuk menyambung kata. dan tidak tahu bilakah akan disambung lagi. Memadailah dua gambar ini untuk meringkaskan Sistem Sastera Malaysia dan Sistem Persuratan Melayu.

Tiada ulasan: