Jumaat, Oktober 31, 2014

Kata Dr Burhanuddin

Pada 1954, Dr Burhanuddin al-Helmy berucap di hadapan 800 orang pemuda dalam Jawatankuasa Kursus Pemuda UMBO Pontian, Johor. Inti pati ucapan beliau adalah berkisar tentang agama dan politik. Agama menurut beliau adalah berdasarkan wahyu dan tidak boleh ditukar atau diubah-ubah. Politik pula katanya perkara yang berdasarkan kepada akal dan kebijaksanaan, oleh itu ia tidak kekal malah berubah-ubah dan bertukar mengikut keadaan tempat dan zaman. Menurutnya lagi, ‘maka bila kita... membahaskan soal agama dan politik, tidaklah dapat sekali-kali agama itu disesuaikan dengan politik, tetapi politik itulah yang mesti disesuaikan dengan ketetapan agama’. Jelas sekali cara beliau memahamkan para pemuda di hadapannya walau pun tidak berada pada lantai perjuangan yang sama dengan mereka, seolah-olah bermakna perbezaan ideologi bukanlah halangan memberikan kefahaman tentang agama.

'Seperti api ditetapkan untuk membakar, matahari bersinar beredar dan bercahaya di atas cakerawalanya maka demikian jugalah agama Islam itu memakai peraturan yang tetap dan lengkap menurut kaedah khas dan umum. Untuk pegangan dan ikutan manusia seluruhnya begitulah bentuk Islam.’

Kita pula tidak pernah sedar dan belajar darinya

Tiada ulasan: