Rabu, April 27, 2016

Dia yang tidak penting vs Dia yang penting

Satu pandangan menarik dalam buku ini, pada bahagian pengenalan. Sangat bermanfaat untuk dibaca dan ulang baca bagi memahami aliran feminis dan gerakan feminis.

Jika keadilan ditekankan oleh Islam bagi wanita dan juga lelaki, konteks Barat memperlihatkan senario yang berbeza. Dalam konteks Barat, feminisme bangkit sebagai respon yan konkrit terhadap apa yang dilihat sebagai prejudis dan diskriminasi yang nyata terhadap wanita. Sebagai gabungan fahaman, pegangan, strategi tindakan dan juga gerakan, feminisme melihat diskriminasi dan prejudis tersebut terangkum dalam apa yang diperikan sebagai ideologi 'patriaki,' yangpenghapusannya menjadi fokus serta sasaran segala tenaga dan kekuatan feminisme. Patriarki ialah bentuk fahaman yang berkeyakinan bahawa atas dasar jantina semata-mata, wanita adalah inferior kepada lelaki. Wanita adalah 'Dia yang tidak penting' berbanding lelaki yang merupakan 'Dia yang penting.'

Tiada ulasan: