Selasa, Jun 21, 2016

Terjemahan Matan al-Ajrumiyyah

Terjemahan Matan al-Ajrumiyyah ke bahasa Melayu dari bahasa Arab dibuat oleh Shaykh Abdul Qadir bin Abdullah Mandailing. Kemudian disalin oleh Hashim bin Haji Muda bersama Abdul Majid Mandahiling pada 1314H/1896M. Dari salinan ini, cetakan pertama dilakukan oleh Matba'ah al-Taraqqil Majidiyah al-Uthmaniyah, Makkah dengan didanai oleh pemilik dan pengasasnya, Muhammad Majid al-Kurdi al-Makki pada 1330H/1917M. Cetakan-cetakan Matan Al-Ajrumiyah yang beredar dalam pasaran kitab di dunia Melayu sekarang tidak lagi menyatakan nama Shaykh Abdul Qadir bin Abdullah Mandailing selaku penterjemahnya.

Sumber: Perkembangan Ilmu Nahwu & Sharaf (Ilmu-ilmu 'Arabiyah di Dunia Melayu) oleh Hj Wan Mohd Saghir Abdullah. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2001


Tiada ulasan: